TV programa
Sekmadienis
Balandžio 19 d.
Pasirinkite Kanalą:
Hey
DABAR RODO
TOLIAU RODYS

TV3 TV3 TV Programa

Sekmadienis
ŠIANDIEN
Pirmadienis
RYTOJ
Antradienis
2015-04-21
 • 00:20 Skambutis
 • 02:30 Šiaurės pašvaistė
 • 06:35 Teleparduotuvė
 • 06:50 Monsunas
 • 07:20 Mažylių nuotykiai
 • 07:50 S dalelių paslaptys
 • 08:30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai
 • 09:00 Statybų TV
 • 09:30 Nepaprasti daiktai
 • 10:00 Virtuvės istorijos
 • 10:30 Svajonių sodai
 • 11:30 Medaus mėnuo su mama
  dabar rodo
 • 13:10 Gyvenimo bangos
 • 15:50 Ekstrasensai detektyvai
 • 16:55 Ekstrasensai detektyvai
 • 17:55 Aš – stilistas!
 • 18:30 TV3 žinios
 • 18:50 TV3 sportas
 • 18:55 TV3 orai
 • 19:00 Savaitės komentarai
 • 19:30 Chorų karai
 • 22:30 Vandenyno dugne
 • 00:15 Air America
 • 02:25 Genialus tėtis
 • 04:00 Vilfredas
 • 06:10 Teleparduotuvė
 • 06:25 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai
 • 06:55 Simpsonai
 • 07:25 Simpsonai
 • 07:55 Moterys meluoja geriau
 • 08:25 Moterys meluoja geriau
 • 08:55 Meilės sūkuryje
 • 10:00 Ekstrasensai detektyvai
 • 11:00 Diena po rytojaus
 • 13:30 Kung Fu Panda
 • 14:00 Kempiniukas Plačiakelnis
 • 14:30 Simpsonai
 • 15:00 Simpsonai
 • 15:30 Laukinė Esmeralda
 • 16:30 TV Pagalba
 • 18:30 TV3 žinios
 • 19:20 TV3 sportas
 • 19:25 TV3 orai
 • 19:30 Puolusių angelų miestas
 • 20:30 Farai
 • 21:00 Tobula kopija
 • 21:30 TV3 vakaro žinios
 • 22:00 TV3 sportas
 • 22:05 TV3 orai
 • 22:10 Apsukrios kambarinės
 • 23:10 Privati praktika
 • 00:10 Kastlas
 • 01:10 Amerikietiška siaubo istorija
 • 02:00 Raudonoji našlė
 • 02:50 Ryšys
 • 03:40 Vilfredas
 • 04:05 Vilfredas
 • 04:30 Nepaprasti daiktai
 • 06:10 Teleparduotuvė
 • 06:25 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai
 • 06:55 Simpsonai
 • 07:25 Simpsonai
 • 07:55 Moterys meluoja geriau
 • 08:25 Moterys meluoja geriau
 • 08:55 Meilės sūkuryje
 • 10:00 Ekstrasensai detektyvai
 • 11:00 TV Pagalba
 • 12:55 Nuotykių metas
 • 13:30 Kung Fu Panda
 • 14:00 Kempiniukas Plačiakelnis
 • 14:30 Simpsonai
 • 15:00 Simpsonai
 • 15:30 Laukinė Esmeralda
 • 16:30 TV Pagalba
 • 18:30 TV3 žinios
 • 19:20 TV3 sportas
 • 19:25 TV3 orai
 • 19:30 Prieš srovę
 • 20:30 Žvaigždžių dešimtukas
 • 21:00 Tobula kopija
 • 21:30 TV3 vakaro žinios
 • 22:00 TV3 sportas
 • 22:05 TV3 orai
 • 22:10 Bruklino taksi
 • 23:15 Krizė
 • Programos pabaiga.